آلبوم گل رز

Rose flower

تعداد عکس های این آلبوم : 68
تعداد نظرات : 5

|عکس و مطالب جدید خود را در رابطه با این آلبوم، از طریق آپلود سنتر سایت، برای ما ارسال نمایید تا بنام خودتان در سایت قرار گیرد.|

| Please send us, your photos and information in relation to this album, by upload center... or this Email: memarjoon@gmail.com|

1 2 3 4 5 6 
آشنایی کوتاه با گل رز

rose


شاخه (Phylum) : دولپه‌ای‌های نو

کلاس (Class) : رُزیدها

رديف (Order) : گل‌سرخ‌سانان

خانواده (Family) : گل‌سرخ

نژاد (Genus) : رز

طول عمر (Longevity) : چند ساله

اندازه رشد (Height) : -----

رستنگاه (Habitat) :  قاره آسیا، اروپا، شمال آفریقا و آمریکای شمالی بطور طبیعی یافت می‌شود

 

از فارسي کلاسيک تا دو سه قرن اخير به رز «گل» گفته مي‌شد و «گلاب» به آبي که از آن به دست مي‌آمد. بعدها اين واژه لفظ عامتري يافت و به انواع گوناگون گل اطلاق شد. «گل» فارسي از فارسي ميانه gul است که ريشه آن نهايتاً به همان فارسي باستان مي‌رسد.

ويژگي‌هاي گل رز :

رز داراي 150 گونه نيمه سبز يا برگريز، بصورت درختچه چندساله و بالارونده‌ است. اين گياه در طيف گسترده‌اي از جهان شامل قاره آسيا، اروپا، شمال آفريقا و آمريکاي شمالي بطور طبيعي يافت مي‌شود.

به طور کلي يک گياه رز داراي اجزاي زير است:

- برگ : بصورت شانه‌اي هستند. طول برگ از 2/5 سانتيمتر در رز مينياتوري تا 18 سانتيمتر در انواع ايستاده، درختچه و بالارونده تغيير دارد. حاشيه برگچه‌ها اغلب دندانه‌دار است. هر برگ معمولاً شامل 5 تا 7 و گاهي تعداد بيشتري برگچه تخم مرغي يا بيضي شکل است.
- خار : خار رز از نوع تيغ پوستي (پريکل) است. اين نوع خار منشأ اپيدرمي دارد و با بافت آوندي ارتباط ندارد به همين سبب به آساني مي‌توان آن را با فشار بيک سمت، جدا نمود.
- کاسبرگ : در مرحله غنچه از گلبرگ‌هاي به هم پيچيده محافظت مي‌کنند اما ضمن رشد کردن گل، برمي‌گردند.
- گلبرگ : بعد از شکفتن گل از گلبرگ‌ها بوي شيريني ساطع مي‌شود. اين بوي خوش در جذب زنبور و ديگر حشرات بطرف گل و کمک اين حشرات جهت لقاح مؤثر است.
- پرچم‌ها : اندام‌هاي نر گل هستند. هر پرچم داراي يک ميله بلند و نازک منتهي به يک بساک بوده و بساک توليد کننده دانه‌هاي گرده به صورت پودر مي‌باشد.
- کلاله : در انتهاي خامه بلند گل قرار دارد.
- نهنج يا گل‌بنه : همان تخمدان گياه رز و محتوي تخمک‌هاست که توسط پوشش احاطه شده‌است.
- ميوه گل رز : ميوه گل رز توسط پرندگان و يا ديگر جانوران خورده شده و سپس در مناطق ديگر توسط مدفوع اين حيوانات دانه گياه پخش مي‌شود.

انواع گل رز :

در سال 1979 پژوهشگران در انجمن جهاني رز توافق کردند تا رزها را در سه گروهِ رزهاي خودرو، رزهاي باغي قديمي و رزهاي باغي جديد قرار دهند.

رزهاي خودرو :

رزهاي خودرو نمونه‌هايي هستند که از ميليون‌ها سال قبل بر روي کره زمين وجود داشته‌اند و رشد و نمو مي‌کنند و محققين و سياحان، آنها را به واسطه سفرها و جستجوهاي‌شان کشف و معرفي کرده‌اند. تمامي رزهاي خودرو گل‌هايشان 5 گلبرگ دارد و تقريباً اکثر آنها تنها در فصل بهار گلدهي دارند. در جهان در حدود 150 گونه رز خودرو شناسايي شده‌است که از اين ميان تنها 10 گونه براي ساخت رقم‌هاي رز استفاده شده‌است. اين 10 گونه عبارتند از :
- گاليکا يا رز فرانسوي، خاستگاه آن آسياي صغير و غرب آسياست. رز گاليکا قديم‌ترين رزي است که از دوران باستان در اروپا جهت عطرسازي کشت مي‌شده ‌است.
- گل محمدي يا گُل گُلاب، خاستگاه آن آسياي صغير و غرب آسياست. بر اساس زمان گلدهي به دو نوع تابستاني و پاييزي تقسيم مي‌شود. در حال حاضر نوع تابستاني آن در کشورهاي ترکيه و بلغارستان بطور وسيعي به هدف عطرسازي کشت مي‌شود.
- رز آلبا، خاستگاه آن آسياي صغير و غرب آسياست. رنگ آن سفيد است.
- سنتيفوليا يا رز کلمي، خاستگاه آن آسياي صغير و غرب آسياست.
- نسترن زرد، خاستگاه آن کشورهاي ايران و عراق است. اين نوع رز والد رزهاي زرد رنگ امروزي است.
- رز ماسک، خاستگاه آن خاورميانه است.
- رز چيني، خاستگاه آن چين است. رزهاي امروزي خاصيت چهار فصل شکوفا شدن را اکثراً از رز چيني به ارث برده‌اند.
- رز گيگانتي، خاستگاه آن چين است. عطري به مانند چاي دارد. محور غنچه بالاست و شکل گلبرگ‌ها شمشيري است.
- رز خوشه‌اي، خاستگاه آن ژاپن است. اين گونه والد رزهاي خوشه‌اي است.
- رز لوسيا، خاستگاه آن ژاپن است. ويژگي مهم آن خاصيت پخش شدن آن بر روي زمين است. رز لوسيا به همراه رز خوشه‌اي، والد رزهاي بالارونده در اروپا به شمار مي‌آيد.

رزهاي باغي قديمي :

رزهاي باغي قديمي به تمامي رزهايي اطلاق مي‌شوند که به طور کل تا قبل از پيدايش اولين رز جديد يعني رز لا فرانس در سال 1867 پرورش مي‌يافتند. از خصوصيات مهم رزهاي باغي قديمي، گردي و زياد بودن تعداد گلبرگ‌هاست. اشکال گل بصورت جامي شکل و يا رُزت ربعي است. شاخه‌هاي آنان خاصيت انحناپذيري دارد. در صورتيکه از گل محمدي و يا گاليکا منشأ گرفته باشند، پر عطر هستند. زمان گلدهي بيشتر رزهاي باغي قديمي تنها در فصل بهار است. در برخي از منابع رزهاي قديمي بطورکلي در 4 گروه مختلف تقسيم‌بندي شده‌اند. اين 4 گروه عبارتند از :

گروه اول، رزهاي ايراني است که خود شامل دو نوع است : گل گلاب يا گل محمدي و رز گاليکا
گروه دوم، رزهاي اروپايي که شامل سه نوع است : رز آلبا ، رز سنتيفوليا به معني گل صدبرگ است و رز موس که به معناي خار است.
گروه سوم، رزهاي چيني شامل 2 نوع است : رز چيني و رز چاي
گروه چهارم، ترکيبي از رزهاي غرب و شرق جهان هستند. برخي از انواع گروه چهارم عبارتند از: رز دورگه پرپچوال، رز بوربون، رز اگلندتريا و رز پورتلند

رزهاي باغي جديد :

رز لا فرانس در سال 1867 بوجود آمد و به عنوان اولين رز دورگه چاي و همچنين اولين نوع از رزهاي باغي مدرن شناخته مي‌شود. از خصوصيات آن بزرگي گل و چهار فصل بودن است.
رزهاي باغي جديد به مجموعه رزهايي اطلاق مي‌شوند که از زمان پيدايش اولين رز جديد يعني رز لا فرانس در سال 1867، به بعد ايجاد شده‌اند. رز لا فرانس از پيوند رز چاي و رز دورگه پرپچوال بوجود آمده‌است و هم خصوصيات چهار فصل بودن، شکل و رنگ رزهاي چاي و هم مقاوم بودن به سرما و بيماري که از ويژگي‌هاي رزهاي دورگه پرپچوال است را در خود جمع کرده‌است. رزهاي باغي جديد رنگ‌هاي بسيار متنوعي دارند که به همراه ارتفاع مناسب دمگل جهت تهيه شاخه گل بريده بسيار مناسب هستند. رزهاي باغي جديد معمولاً به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شود:

- رز دورگه چاي که چهار فصل است.
- فلوريبوندا که چهار فصل است. اندازه گل متوسط است و ممکن است کمي به يک طرف خم شود.
- رز مينياتوري که فصل گل‌دهي آن چهار فصل است. گل‌هاي کوچکي به قطر 2 تا 2/5 سانتيمتر دارد.
- رز بالارونده که براي پوشاندن ديوارهاي کوتاه بکار مي‌رود.
- درختچه يا درختچه جديد که اين رز نيمه بالارونده است.

رزهاي انگليسي :

رزهاي انگليسي به مجموعه‌اي از گل‌هاي رز گفته مي‌شود که توسط پرورش دهنده رزِ انگليسي، ديويد اوستين بوجود آمده‌اند. رزهاي انگليسي از تلاقي و آميزش بين بعضي از انواع رزهاي قديمي و دورگه‌هاي جديد رز چاي و رزهاي فلوريبوندا ايجاد شده‌اند و بهمين خاطر ترکيبي از ويژگي‌هاي عطر و بو و ظاهر رزهاي قديم و توانايي و استعداد تکرار گلدهي در سرتاسر فصلِ رزهاي جديد را دارا شده‌اند. ديويد اوستين هدف خود را در مورد بوجود آوردن رزهاي انگليسي به اين صورت بيان کرده‌است، «مي‌خواهم رزهاي ممتازي را بوجود بياورم که زيبايي و انحناپذيري شاخه و معطري رزهاي باغي قديمي و چهارفصلي و تنوع رنگ گل رزهاي باغي جديد را يکجا در خود داشته باشند.» نخستين رز از نوع رزهاي انگليسي رز کنستانس اسپراي ناميده شد و در سال 1961 بوجود آمد. رز کنستانس اسپراي تنها در يک فصل قدرت گلدهي داشت. نخستين رزهاي چهار فصل انگليسي رز گراهام توماس و رز ماري بودند که در سال 1983 به دنيا معرفي شدند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A rose is a woody perennial of the genus Rosa, within the family Rosaceae. There are over 100 species. They form a group of plants that can be erect shrubs, climbing or trailing with stems that are often armed with sharp prickles. Flowers vary in size and shape and are usually large and showy, in colours ranging from white through yellows and reds. Most species are native to Asia, with smaller numbers native to Europe, North America, and northwest Africa. Species, cultivars and hybrids are all widely grown for their beauty and often are fragrant. Rose plants range in size from compact, miniature roses, to climbers that can reach 7 meters in height. Different species hybridize easily, and this has been used in the development of the wide range of garden roses.

Species

The genus Rosa is subdivided into four subgenera :

- Hulthemia (formerly Simplicifoliae, meaning "with single leaves") containing one or two species from southwest Asia, R. persica and Rosa berberifolia which are the only roses without compound leaves or stipules.
- Hesperrhodos (from the Greek for "western rose") contains Rosa minutifolia and Rosa stellata, from North America.
- Platyrhodon (from the Greek for "flaky rose", referring to flaky bark) with one species from east Asia, Rosa roxburghii.
- Rosa (the type subgenus) containing all the other roses. This subgenus is subdivided into 11 sections.
        Banksianae - white and yellow flowered roses from China.
        Bracteatae - three species, two from China and one from India.
        Caninae - pink and white flowered species from Asia, Europe and North Africa.
        Carolinae - white, pink, and bright pink flowered species all from North America.
        Chinensis - white, pink, yellow, red and mixed-color roses from China and Burma.
        Gallicanae - pink to crimson and striped flowered roses from western Asia and Europe.
        Gymnocarpae - one species in western North America (Rosa gymnocarpa), others in east Asia.
        Laevigatae - a single white flowered species from China
        Pimpinellifoliae - white, pink, bright yellow, mauve and striped roses from Asia and Europe.
        Rosa (syn. sect. Cinnamomeae) - white, pink, lilac, mulberry and red roses from everywhere but North Africa.
        Synstylae - white, pink, and crimson flowered roses from all areas.

Roses are best known as ornamental plants grown for their flowers in the garden and sometimes indoors. They have been also used for commercial perfumery and commercial cut flower crops. Some are used as landscape plants, for hedging and for other utilitarian purposes such as game cover and slope stabilization. They also have minor medicinal uses.

Ornamental plants

The majority of ornamental roses are hybrids that were bred for their flowers. A few, mostly species roses are grown for attractive or scented foliage (such as Rosa glauca and Rosa rubiginosa), ornamental thorns (such as Rosa sericea) or for their showy fruit (such as Rosa moyesii).

Ornamental roses have been cultivated for millennia, with the earliest known cultivation known to date from at least 500 BC in Mediterranean countries, Persia, and China. Many thousands of rose hybrids and cultivars have been bred and selected for garden use as flowering plants. Most are double-flowered with many or all of the stamens having mutated into additional petals.

In the early 19th century the Empress Josephine of France patronized the development of rose breeding at her gardens at Malmaison. As long ago as 1840 a collection numbering over one thousand different cultivars, varieties and species was possible when a rosarium was planted by Loddiges nursery for Abney Park Cemetery, an early Victorian garden cemetery and arboretum in England.

Roses are a popular crop for both domestic and commercial cut flowers. Generally they are harvested and cut when in bud, and held in refrigerated conditions until ready for display at their point of sale.

In temperate climates, cut roses are often grown in glasshouses, and in warmer countries they may also be grown under cover in order to ensure that the flowers are not damaged by weather and that pest and disease control can be carried out effectively. Significant quantities are grown in some tropical countries, and these are shipped by air to markets across the world.

Perfume

Rose perfumes are made from attar of roses or rose oil, which is a mixture of volatile essential oils obtained by steam distilling the crushed petals of roses. An associated product is rose water which is used for cooking, cosmetics, medicine and in religious practices. The production technique originated in Persia then spread through Arabia and India, and more recently into eastern Europe. In Bulgaria, Iran and Germany, damask roses (Rosa × damascena 'Trigintipetala') are used. In other parts of the world Rosa × centifolia is commonly used. The oil is transparent pale yellow or yellow-grey in colour. 'Rose Absolute' is solvent-extracted with hexane and produces a darker oil, dark yellow to orange in colour. The weight of oil extracted is about one three-thousandth to one six-thousandth of the weight of the flowers; for example, about two thousand flowers are required to produce one gram of oil.

The main constituents of attar of roses are the fragrant alcohols geraniol and l-citronellol and rose camphor, an odorless solid composed of alkanes, which separates from rose oil.

Food and drink

Rose hips are occasionally made into jam, jelly, and marmalade, or are brewed for tea, primarily for their high vitamin C content. They are also pressed and filtered to make rose hip syrup. Rose hips are also used to produce Rose hip seed oil, which is used in skin products and some makeup products. Rose petals or flower buds are sometimes used to flavour ordinary tea, or combined with other herbs to make herbal teas.

In France there is much use of rose syrup, most commonly made from an extract of rose petals. In the United States, this French rose syrup is used to make rose scones and marshmallows. Rose flowers are used as food, also usually as flavouring or to add their scent to food. Other minor uses include candied rose petals.

Rose creams (rose flavoured fondant covered in chocolate, often topped with a crystallised rose petal) are a traditional English confectionery widely available from numerous producers in the UK.

Medicine

The rose hip, usually from R. canina is used as a minor source of Vitamin C. The fruits of many species have significant levels of vitamins and have been used as a food supplement. Many roses have been used in herbal and folk medicines. Rosa chinensis has long been used in Chinese traditional medicine. This and other species have been used for stomach problems, and are being investigated for controlling cancer growth.
Culture

Art

Roses are a favored subject in art and appear in portraits, illustrations, on stamps, as ornaments or as architectural elements. The Luxembourg born Belgian artist and botanist Pierre-Joseph Redouté is known for his detailed watercolours of flowers, particularly roses. Henri Fantin-Latour was also a prolific painter of still life, particularly flowers including roses. The Rose 'Fantin-Latour' was named after the artist.
Other impressionists including Claude Monet, Paul Cézanne and Pierre-Auguste Renoir have paintings of roses among their works.

Symbolism

The long cultural history of the rose has led to it being used often as a symbol.

 

 

نظر شما درباره این آلبوم

نام شما : *  
پست الکترونیک : آدرس ایمیل اختیاری بوده و در سایت نمایش داده نمی شود
متن : *
آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود
آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود
آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود
آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود
آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود آیکن عکس دانلود
 
7 + 7 =  
 
  - نظرات پس از تائید نمایش داده خواهند شد .
- نظراتی که در آنها به شخص خاصی توهین شده باشد ، تائید نخواهد شد .
- نظراتی که به عکس بالا یا سایت مرتبط نباشد ، تائید نخواهد شد .
- نظرات خیلی کوتاه تائید نخواهد شد .
این آلبوم را در گوگل محبوب کنید.